çelik fırın cürufunun ve agreganın kırıcıda karıştırılması

(DOC) YÜKSEK DAYANIM VE YÜKSEK PERFORMANSLI …

Özet Günümüzde Yüksek fırın cürufu kullanımı hazır beton sektöründe giderek artış göstermektedir. Yüksek fırın cürufunun betonun uzun dönem dayanımını ve durabilitesini artırdığı, beton geçirimliliğini azalttığı ve kimyasal etkenlere karşı betonun dayanıklılığını arttırdığı birçok çalışmada gözlenmiştir.

TA ŞIYICI HAF İF BETONUN MEKAN İK ÖZELL İKLER İNİN …

A. Ş firmasına ve Akçansa Çimento San.T.A. Ş firmasına çok te şekkür ederim. E ğitim hayatım boyunca bana maddi ve manevi desteklerini hiç esirgemeyen annem, babam, abilerim ve ikiz karde şime şükranlarımı sunarım. Türker D İKİCİ

Çelik Cürufunun ve Çelik Çamurun Önemi Nedir? – Paslanmaz Çelik

Demir ve rafine edilmemiş çelik üretimi sırasında sağlanan temel güçlü yan ürünler kütlece% 90 cüruf, toz ve çelik çamurudur. Her şey düşünüldüğü gibi, bir ton çeliğin oluşturulması, elektrik ark ocağı için yaklaşık 200 kg yan ürün ve yüksek fırın-bazik oksijen fırın rotası için 400 kg ile sonuçlanır.

YÜKSEK FIRIN CÜRUFU

Yüksek fırın cürufu, kalsiyum silikatlardan ve kalsiyum alüminatlardan oluşan metalik olmayan bir yan üründür. Pik demir üretimi sırasında; fırından çıktığında cüruf neredeyse 1400-150˚C arasındadır ve ürünün soğutma hızı özelliklerini ve gelecekteki yaşam döngüsünü belirler. ... Ereğli Demir Çelik ...

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Sonuç olarak granüle yüksek fırın cürufunun agrega ve geopolimer harç üretiminde kullanılabileceğini ortaya koymutur [27]. Doğada yaygın halde bulunan esas olarak feldspattan oluan ...

SONUÇ VE ÖNERİLER

EAF cürufunun su emme oranları kaba agregada %2,16, ince agregada %2,48 bulunmuştur. Doğal agrega için bu değerler kaba agregada %0,46, ince agregada %0,60'dır. EAF cürufunun pürüzlü ve gözenekli yüzeye sahip olması yüksek su emme oranı değerlerinin elde edilmesine sebep olmuştur.

ÇELİK CÜRUFUNUN ŞİŞME POTANSİYELİNİN …

sektöründe kullanılmadan önce çelik cürufunun yüksek şişme potansiyelinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalışmada Ereğli Demir Çelik Fabrikasından temin edilen Bazik Oksijen Fırını (BOF) çelik cürufu numunelerinin …

Yüksek Fırın Cürufu El Kitabı

Yaklaşık 1500OC'de olan yüksek fırın cürufunun tahliye edilmesinden sonra uygulanacak soğutma yöntemi, oluşacak ürünün özelliklerini ve kullanım yerini belirler. Yüksek fırın cürufunun tarihsel gelişimi. 1774 – Yüksek fırın cürufu sönmüş kireçle beraber harç yapımında ilk kez kullanılmaya başlanmıştır.

DEMİR ÇELİK CÜRUF RAPORU

1.1.1 Geri Kazanım Miktarı ve Bertaraf Yüksek Fırın Cürufu 2014 yılında, Ülkemizde, Karabük, Zonguldak ve Hatay illerinde faaliyet gösteren 3 entegre tesisten çıkan 2.7 milyon ton, granüle yüksek fırın cürufunun tamamına yakın bir bölümü, klinker üretiminde kullanılmak üzere, çimento fabrikalarına gönderilmiştir.

BETONARME

BETON Beton, kum, çakıl (veya kırma taş, hafif agrega vb.), çimento ve suyun. karıştırılmasından elde edilen bir yapı malzemesidir. İNŞ 307- Betonarme 1 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR–Arş. Gör. Duygu BAŞLI. ÇİMENTO: Kalker ve kil taşları karışımının yüksek sıcaklıkta pişirildikten sonra öğütülmesinden ...

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ …

İstanbul teknİk Ünİversİtesİ . esnek Üstyapi fen bİlİmlerİ enstİtÜsÜ yÜksek lİsans tezİ. ocak 2014 larin aŞinma tabakasinda elektrİk ark firini cÜrufunun agrega olarak kullanilabİlİrlİĞİnİn araŞtirilmasi

YENİ NESİL YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU CEM III B C TİPLİ

doğrudan etki etmektedir. Yüksek fırın cürufunun çimento içerisine ilave edilmesi sonucu üretilen betonlar sülfatlı ortamların zararlı etkilerine karşı daha korunaklı hale gelmektedirler. Bu olayda yüksek fırın cürufunun ince yapıda olması sayesinde betonun

Cürufların Kullanım Alanları

Tekerlek izi direncinin yüksek olması, çelik cürufunun yoğun trafiğin olduğu kavşaklarda ve durma bölgelerinde kullanımının artmasına neden olmuştur. Çelikhane cürufu kullanarak asfalt üretilmesinin avantajları şu şekilde sıralanabilir; • Stabilitelerinin yüksek olmasından dolayı bazı durumlarda daha ince asfalt

Granüle Yüksek Fırın Cürufunun Manyetit Konsantresi …

Yüksek fırın cürufu (YFC), demir-çelik tesislerindeki yüksek fırınlarda demir üretimi esnasında açığa çıkan bir yan üründür. Yaklaşık 1500 ⁰C sıcaklıkta alınan yüksek fırın cürufunun (YFC) tahliye edilmesinden sonra uygulanacak soğutma yöntemi, oluşacak ürünün özelliklerini ve kullanım yerini belirler.

(PDF) Yüksek Fırın Cürufu ve Bazaltik PomzaKatkılı Betonların …

TEZ11506Tez (Doktora) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2019.Kaynakça (s. 178-196) var.xxvi, 199 s. : res. (bzs. rnk.), tablo ; 29 cm.Bu çalışma termik santral ve metalurjik tesis artıklarından yapay zeolit ve geopolimer malzemelerin üretim olanaklarının araştırılması şeklinde 2 bölümden oluşmaktadır.

Yüksek Fırın Cürufu

Yüksek fırın cürufunun ülkeler arası kimyasal kompozisyonları Tablo 1.6'da verilmektedir. Amerika ve Kanada Güney Afrika Avustralya Türkiye . Portland Çimentosu CaO 29-50 30-40 38-44 34-41 60-67 SiO ...

AGREGA OLARAK ÇİNKO MADENİ CÜRUFU …

cevheri cürufunun farklı oranlarda karıştırılması ile elde edilen betonların deneysel sonuçlarını göstermektedir. Bu cüruf, 5-15 mm ve 0-5 mm tane boyutlarında ayrılmış ve agreganın yerine beton bileşimlere ilave edilmiştir, 15×15×15 cm

Granüle Yüksek Fırın Cürufunun Manyetit Konsantresi Peletleme

Bu çalışmada, granüle yüksek fırın cürufunun (GYFC) bağlayıcı olarak kullanılması durumunda pelet mukavemeti ve pelet porozitesi üzerine olan etkisi incelenmiştir. Manyetit konsantresine %0.5, %1, %2, %4 ve %8 oranlarında GYFC ilave edilmiş ve bu karışımlar 1100 ⁰C, 1150 ⁰C, 1200 ⁰C ve 1280 ⁰C sıcaklıklarda 1 saat ...

Yüksek fırın cürufunun betonun performansına ve klor …

Bu çalışmada, yüksek fırın cürufunun betonun basınç dayanımına, elastisite modülüne ve klor geçirimliliğine olan etkileri incelenmiştir. Betona karışım esnasında çimento yerine çeşitli oranlarda (%15, %30, %45, %60, %75) yüksek fırın cürufu katılarak 7., 28., 56., ve 90. günlerde laboratuar ortamında çeşitli ...

Yüksek Fırın Cürufu (Özet) – Beton ve Çimento

Yüksek fırın cürufu ve yüksek fırın cüruflu çimento ile yapılan betonun en önemli üstünlüğü çevresel etkilere karşı daha dirençli olmasıdır. Bu nedenle sülfat etkisi, deniz suyu etkisi, donma-çözünme etkisi ve aşınma etkisi gibi çevresel faktörlerin baskın olduğu yerlerde kullanımı faydalıdır. Ayrıca betonun ...

CÜRUF ÇEİTLERİ VE KULLANIM ALANLARI

çelik üretimi haricinde metal geri kazanımı yapılmaktadır (Öcal, 2014). Havada soğutulmuş yüksek fırın cürufunun potansiyel kullanım alanları mevcuttur, bu alanlara örnek olarak; …

(PPT) Yüksek Fırın Cürufu ve Betonda kullanımı ile ilgili özellikler

Yüksek Fırın Cürufu ve Betonda kullanımı ile ilgili özellikler- Blast furnace slag and usage in concrete ... Demir-çelik üretim atıkları ... Çelikhane cürufunun yol temel ve alttemel malzemesi olarak kullanılması / Çelikhane cürufunun yol temel ve alttemel malzemesi olarak kullanılması ...

YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN ÇİMENTO YÜZEY …

DPÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Yüksek Fırın Cürufunun Çimento Yüzey Özelliklerine ve Sayı 19, Ağustos 2009 Hidratasyona Etkileri ... Bu çalışmada yüksek fırın cürufunun (YFC) katkılı çimento özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Portland çimentosu ... Ereğli Demir Çelik İşletmesinden temin edilen YFC ...

(PDF) Çelikhane Cürufunun Yol Temel ve Alttmel Malzemesi …

Çelikhane Cürufunun Yol Temel ve Alttmel Malzemesi Olarak Kullanılması ... Ark fırın ve ferrokrom cürufları agrega olarak kullanıldığında daha yüksek dayanımlarda daha çok agrega içeren daha yüksek dayanım ve ağırlıklarda geopolimer betonlar elde edilmiştir. Beton örneklerin nokta yük dayanımları da belirlenmiştir ...